28.11.2022 – Voss i Dag

Bilete frå dagen i dag.

Voss frå Roset, 28. november 2022, 08:03
Voss sett ovanfor Roset, 28. november 2022, 12:32, +9C
Boordalen sett ovanfor Roset, 28. november 2022, 12:33, +9C (Voss)
Bordalen sett ovanfor Roset, 28. november 2022, 12:34, +9V (Voss)
Bordalen sett ovanfor Roset, 28. november 2022, 12:43, +9C (Voss)
Haugamoen sett ovanfor Roset, 28. november 2022, 12:42, +9C (Voss)
Voss sentrum sett ovanfor Roset, 28. november 2022, 12:43, +9C
Voss frå Giljavegen, 28. november 2022, 13:31, +8C