28.07.2022 – På tur til Bjørndalskamben

På tur fra Holedalen til Bjørndalen, Bjørndalskamben, Fuglafjellet, Store Grungen, Vetle Grungen med retur til Holedalen.

Frå Holedalen til Bjørndalen og Bjørndalskamben 1402 moh.
Kvassdalen og Holedalen med Halsabakkane bak, 28. juli 2022, 11:17
Bjørndalen (støl) med Bjørndalskamben bak, 28. juli 2022, 11:42
Sauer på beite ved Bjørndalen, 28. juli 2022, 11:43
Bjørndalen stølar, 28. juli 2022, 11:46
Bjørndalen med stølar, 28. juli 2022, 11:50
Holedalen, Halsabakkane, Kvassdalen og Bjørndalen, 28. juli 2022, 11:53
Holedalen og Kvassdalen med Halsabakkane, 28. juli 2022, 11:55
Holedalen og Kvassdalen, 28. juli 2022, 11:56 (Panorama)
Halsabakkane og Bjørndalen, 28. juli 2022, 12:19
På snøfonn innunder Bjørndalskamben, 28. juli 2022, 12:34
Utsyn mot Myrkdalen og Finnbufjellet innunder Bjørndalskambeen, 28. juli 2022, 12:17 (Panorama)
Myrkdalen sett frå parti på Bjørndalskamben, 28. juli 2022, 12:47
Utayn mot Myrkdalen og Finnbufjellet frå parti på Bjørndalskamben, 28. juli 2022, 12:47 (Panorama)
Bjørndalskamben 1402 moh., 28. juli 2022, 12:56
Utsyn frå Bjørndalskamben 1402 moh., mot Bjørndalen og Vikafjellet, 28. juli 2022 (Panorama)
Utsyn mot Myrkdalen frå Bjørndalskamben 1402 moh., 28. juli 2022, 13:00
Fresvikbreen sett frå Bjørndalskamben 1402 moh., 28. juli 2022, 13:06
Bjørndalskamben 1402 moh., mot Bjørndalen, Halsabakkane og Vikafjellet, 28. juli 2022 (Panorama)
Fann denne på ei snøfonn oppe på Bjørndalskamben, Namn ??, 28. juli 2022, 13:22