28.06.2022 – På tur til Styveshorgi (Tippen).

På tur til tippen oppunder Styveshorgi, der og ein gjeng paraglidere flaug frå i dag.

På tippen oppunder Styveshorgi.
Evangervatnet sett frå tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 13:58 (Evanger)
Frå tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 13:48 (Evanger)
Evangervatnet sett frå tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 13:44 (Evanger)
Frå tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 13:47 (Evanger)
Paraglidere på tippen oppunder Styveshorgi.
Paraglidere oppe tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 13:51 (Evanger)
Paraglidere oppe tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 13:51 (Evanger)
Paraglidere oppe tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 13:56 (Evanger)
Paraglidere oppe tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 13:51 (Evanger)
Paraglidere oppe tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 14:00 (Evanger)
Paraglidere i lufta over Evanger med utspring frå tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 14:03 (Evanger)
Paraglidere oppe tippen oppunder Styveshorgi, 28. juni 2022, 14:07 (Evanger)
Styvesstølen.
Styvesstølen, 28. juni 2022, 14:17 (Evanger)
Styvesstølen, 28. juni 2022, 14:18 (Evanger)
Styvesstølen, 28. juni 2022, 14:21 (Evanger)
Villsauer på Styvesstølen.
Villsauer på beite ved Styvesstølen, 28. juni 2022, 14:20 (Evanger, Fauna, Husdyr)
Villsau på beite ved Styvesstølen, 28. juni 2022, 14:20 (Evanger, Fauna, Husdyr)
Elge, Muggås, Edal og Steine.
Elge, 28. juni 2022, 14:31 (Evanger)
Muggås, 28. juni 2022, 14:35 (Evanger)
Muggås, 28. juni 2022, 14:32 (Evanger)
Steine, 28. juni 2022, 14:38 (Evanger)
Edal og Steine, 28. juni 2022, 14:48 (Evanger)
Edal, 28. juni 2022, 14:49 (Evanger)
Seimsvatnet, Bulken , Kvåle og Voss.
Seimsvatnet mot Seimsgrend, 28. juni 2022, 15:06, +20C (Bulken)
Bulken mot Bulken Stasjon, 28. juni 2022, 15:16, +21C (Bulken-Voss)
Utsyn frå Kvåle mot Voss, 28. juni 2022, 15:34, +21C
Voss sett nedanfor Voss Kulturhus mot Prestegardslandet, 28. juni 2022, 15:42, +22C