28.04.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå denne dagen.

Voss frå Roset, 28. april 2023, 01:02, -1C (Nattbilete)
Skulestadmo, 28. april 2023, 08:01, +1C
Voss sett ovanfor Tungeteigen, 28. april 2023, 08:45, +2C
Voss sett ovanfor Roset, 28. april 2023, 09:31
Voss sentrum sett ovanfor Roset, 28. april 2023, 09:31, +2C
Rosethytta, 28. april 2023, 09:31 (Voss)