27.08.2023 – Voss i Dag

Regn og atter regn heile dagen til endes…

Skulestadmo, 27. august 2023, 09:52, +13C
Voss frå Mølster, 27. august 2023, 16:44, +13C
Voss frå Mølster, 27. august 2023, 16:46, +13C
Lundhaugen med Haugamoen bak frå Mølster, 27. august 2023, 16:45, +13C
Voss sentrum sett frå Mølster, 27. august 2023, 16:45, +13C
Stort telt på Prestegardslandet har reist seg sett frå Mølster, 27. august 2023, 16:45, +13C
Eit stort telt har reist seg på Prestegardslandet, her skal det koma 2300 tilreisande frå bedrifta PwC som skal vitja Voss neste helg, her skal dei ha ymse opplevingar.

Mølstertunet med Voss Gondol bak, 28. august 2023, 16:47, +13C