27.05.2023 – Voss i Dag

Overskya med nokre regnbyger.

Utsyn frå Tråstølen hyttefelt mot Melsvatnet, Borstrondi og Lønavatnet, 27. mai 2023, 11:44 (Skulestadmo)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 27. mai 2023, 12:14, +1.5C (Hanguren, Voss)
Voss sett frå Hanguren, 27. mai 2023, 12:26, 12:26, Nede +9C
Haugamoen sett frå Hanguren, 27. mai 2023, 12:27, +9C (Voss)
Nyre sett frå Hanguren, 27. mai 2023, 12:26, +9C
Nyre sett frå Hanguren, 27. mai 2023, 12:26, +9C
Voss sentrum sett frå Hanguren, 27. mai 2023, 12:26, +9C
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 27. mai 2023, 12:40, +9C