26.10.2023 – Oppheim

På tur frå Øyjordi til Øyjordsstølen, Snauskallen, Fjellet med retur til Øyjordi.

Oppheimstur – Biletserie 1

Framnes med Bergshaugen bak, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Øyjordsstølen med Oppheim bak, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Panorama Oppheim sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Framnes sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Oppheim Camping sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Oppheim Kyrkje sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Oppheim sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Oppheimsvangen sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Berge (Bergshaugen) sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Utsyn mot stølane Tufterne (Oppheimsdalen) sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023
Stølane Tufterne (Oppheimsdalen) sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023
Bidne sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023 (Oppheim)
Finne sett frå parti på Snauskallen, 26. oktober 2023 (Oppheim)