26.09.2023 – Voss i Dag

I dag har det vore ein varm og fin haustdag.

Skulestadmo frå Hangurstoppen, 26. september 2023, 11:05, Nede +14C (Borstrondi, Kvitheim, Hanguren)
Skulestadmo sett frå Hangurstoppen, 26. september 2023, 11:06, +14C
Skulestadmo sett frå Hangurstoppen, 26. september 2023, 11:07, +14C
Voss VGS sett frå Hangurstoppen, 26. september 2023, 11:07, +14C (Skulestadmo)
Kyr på beite i haustlege omgjevnader på Hangurstoppen, 26. september 2023, 11:15 (Hanguren, Voss)
Kyr på beite i haustlege omgjevnader på Hangurstoppen, 26. september 2023, 11:12 (Hanguren, Voss)
Kyr på beite i haustlege omgjevnader på Hangurstoppen, 26. september 2023, 11:13 (Hanguren, Voss)
Hauststemning på Hangurstoppen, 26. september 2023, 11:17 (Hanguren, Voss)
Skihytta på Hangurstoppen, 26. september 2023, 11:19 (Hanguren, Voss)
Utsyn frå Hangurstoppen mot Raude Kross hytta og Valberget, 26. september 2023, 11:20 (Hanguren, Voss)
Voss frå Hanguren, 26. september 2023, 11:36
Voss sentrum sett frå Hanguren, 26. september 2023, 11:36, +14C
Voss sentrum sett frå Hanguren, 26. september 2023, 11:35, +15C
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 26. september 2023, 11:50, +16C