26.08.2023 – Voss i Dag

Nokre glimt frå dagen i dag.

Voss sett ovanfor Roset, 26. august 2023, 11:03, +14C
Haugamoen, Hagebyen og Tvilde sett ovanfor Roset, 26. august 2023, 11:03, +14C (Voss)
Voss frå Giljavegen, 26. august 2023, 10:14; +13C (Voss)
Gjernes med Voss sentrum bak sett frå Giljavegen, 26. august 2023, 10:14, +13C (Voss)
Voss sentrum sett frå Giljavegen, 26. august 2023, 10:14, +13C (Voss)
Prestegardslandet, 26. august 2023, 13:51, +14C (Voss)
Prestegardslandet, stort telt har reist seg, her skal det koma 2300 tilreisande frå bedrifta PwC som skal vitja Voss neste helg, her skal dei ha ymse opplevingar.
Vangsgata, 26. august 2023, 15:29, +20C (Voss)
Palmafossen, Tjukkebygdi, Graue og Bjørke sett ovanfor Rene (Skutlesvegen), 26. august 2023, 15:38, +20C
Palmafossen sett frå Skutlesvegen, 26. august 2023, 15:38, +20C (Palmafossen)
Renebø med Tjukkebygdi bak sett frå Skutlesvegen, 26. august 2023, 15:38, +20C (Palmafossen)
Bjørke sett frå Skutlesvegen, 26. august 2023, 15:38, +20C (Mønshaugen)
Auro, 26. august 2023, 15:42, +20C (Mønshaugen)
Bordalen med Bjørnshovden, Nyhagen og Hermannsnuten, 26. august 2023, 15:58