26.04.2023 – Fuglar

Nokre fuglar som var innom foringsplassen i dag.

R⁠ødstrupe (E⁠rithacus rubecula), 26. april 2023 (Fauna, Fuglar)
Pilfink (Passer montanus), 26. april 2023. (Fauna, Fuglar)
K⁠jernebiter (C⁠occothraustes coccothraustes), 26. april 2023. (Fauna, Fuglar)
B⁠låmeis (C⁠yanistes caeruleus), 26. april 2023. (Fauna, Fuglar)
G⁠rønnfink (C⁠hloris chloris), 26. april 2023. (Fauna, Fuglar)
Kjøttmeis (Parus major), 26. april 2023. (Fauna, Fuglar)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula), 26. april 2023. (Fauna, Fuglar)