26.01.2023 – Voss – Bergen

Nokre bilete frå Voss til Bergen

Tidleg morgon i Vangsgata, 26. januar 2023, 04:26 (Voss)
Voss Stasjon (Vossebana), 26. januar 2023, 04:43 (snart på tur mot Bergen)
Voss Stasjon i Morgontimane, 26. januar 2023, 04:37 (Voss)
Bergen, ny gang og sykkelsti langs Store Lungegårdsvann, 26. januar 2023, 13:40 (Bergen)
Bergen, Bybanen og ny gang og sykkelsti langs Store Lungegårdsvann, 26. januar 2023, 13:40 (Bergen)
Bergen, Bybanen (Fløen holdeplass i Møllendal) langs Store Lungegårdsvann, 26. januar 2023, 13:38 (Bergen)
Bergen, Bybanen (Fløen holdeplass i Møllendal) langs Store Lungegårdsvann, 26. januar 2023, 12:43 (Bergen)
Fløen, 26. januar 2023, 14:24 (Bergen)