25.12.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag.

Bavallen, 25. December 2023, 10:32, 0C (Skulestadmo)
Utsyn frå Bavallen mot Borstrondi og Lønavatnet, 25. December 2023, 10:36 (Skulestadmo)
Utsyn frå Bavallen mot Borstrondi og Lønavatnet, 25. December 2023, 10:36 (Skulestadmo)
Gjerde, 25. December 2023, 10:56, 0C (Skulestadmo)
Fjording i matfatet på Gjerde, 25. December 2023, 10:56, 0C (Skulestadmo)
Voss sett frå Mølster, 25. December 2023, 11:33, 0C (Voss)
Mølstertunet (Voss Folkemuseum), 25. December 2023, 11:32, 0C (Voss)
Mølstertunet (Voss Folkemuseum), 25. December 2023, 11:37, 0C (Voss)
Utsyn frå Mølster mot Vangsvatnet, 25. December 2023, 11:40, 0C (Voss)
Voss sett frå Nedre Mølstervegen, 25. December 2023, 0C