25.06.2023 – Skreio, Steinset og Kaset

På tur frå Voss til Vossestrand, Holbygdi, Skreio, Steiset, Kaset med retur til Voss.

Frå Voss til Vossestrand

Lønavatnet mot Gråsida, 25. juni 2023, 11:11
Lønavatnet mot Otersteinen, 25. juni 2023, 11:11
Gamle Skromlebra, 25. juni 2023, 11:41
Haga og Høn, 25. juni 2023, 11:43 (Vossestrand)
Tveito og Gilbakken med Kleppshoden bak, 25. juni 2023, 11:43 (Vossestrand)

Holbygda

Meland, 25. juni 2023, 11:52 (Holbygdi)
Meland, 25. juni 2023, 11:54 (Holbygdi)
Hodle med Rødno og Njåtveit bak, 25. juni 2023, 11:55 (Holbygdi)
Hodle, 25. juni 2023, 11:55 (Holbygdi)
Holo, 25. juni 2023, 11:56 (Holbygdi)
Hommedal, 25. juni 2023, 12:05 (Holbygdi)
Hommedal, 25. juni 2023, 12:08 (Holbygdi)
Lund og Fjeli, 25. juni 2023, 12:11 (Holbygdi)
Lund, 25. juni 2023, 12:11 (Holbygdi)
Fjeli, 25. juni 2023, 12:11 (Holbygdi)
Lund og Fjeli, 25. juni 2023, 12:15 (Holbygdi)
Lund, 25. juni 2023, 12:17 (Holbygdi)

Skreio

Skreio og Skreiavatnet, 25. juni 2023 12:31 (Panorama)
Skreio og Skreiavatnet, 25. juni 2023 12:37 (Panorama)
Skreio og Skreiavatnet, 25. juni 2023 12:31
Skreio og Skreiavatnet, 25. juni 2023 12:31

Steinset

Steinset, 25. juni 2023, 12:51
Steinset, 25. juni 2023, 12:51
Steinset, 25. juni 2023, 12:51
Steinset, 25. juni 2023, 12:51
Steinset, 25. juni 2023, 12:55
Steinset, 25. juni 2023, 13:05
Utsyn frå Sreinset mot Skreiavatnet, 25. juni 2023, 13:00
Skreio og Skreiavatnet sett frå Steinsert, 25. juni 2023; 13 :02 (Panorama)
Steinset, 25. juni 2023, 12:57 (Panorama)
Steinset mot Kaset, 25. juni 2023, 12:57
Steinset, 25. juni 2023, 13:10

Kaset

Kaset, 25. juni 2023, 13:22
Kaset, 25. juni 2023, 13:27
Kaset, 25. juni 2023, 13:27
Kaset, 25. juni 2023, 13:33

Vossestrand

Herheim, Sausjord og Gavle med Sundve og Vinje bak, 25. juni 2023, 13:44 (Vossestreand)
Sausjord og Gavle, 25. juni 2023, 13:44 (Vossestrand)
Gavle og Sundve, 25. juni 2023, 13:44 (Vossestrsnd)
Sundve Skule, Sundveshaugen og Kroken, 25. juni 2023, 13:42 (Vossesterand)
Vossestreand sett frå Haga, 25. juni 2023, 13:51