25.06.2022 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagens tur rund i Vossebygda.

Fargefull himmel i nattestimane.
Fargefull himmel over Skulestadmo i nattestimane, 25. juni 2022, 03:42, +17C
På tur rundt Vangsvatnet.
Nattbilete frå Roset, 25. juni 2022, 02:41 (Nattstemning)
Honve, 25. juni 2022, 13:22, +16C (Voss-Bulken)
Honve, 25. juni 2022, 13:22, +26C (Voss-Bulken)
Mot Vangsvatnet og Dyrvedalen frå Lunde, 25. juni 2022, 13:35, +26C (Bulken-Voss)
Mot Bulken frå Mosafinn, 25. juni 2022, 13:39, +27C (Bulken-Voss)
Dyrvedalen frå Dagestad, 25. juni 2022, 13:44, +27C (Bulken-Voss)
Nesthus mot Voss, 25. juni 2022, 13:49, +27C (Voss)
Glimme mot Hellesneset, 25. juni 2022, 13:56, +27C (Voss)
Bilete frå Bordalen rundt.
Voss frå Giljavegen, 25. juni 2022, 14:09, +27C (Voss)
Dymbe frå Giljavegen, 25. juni 2022, 14:19 (Bordalen, Voss)
Tillung, 25. juni 2022, 14:27 (Bordalen, Voss)
Hestar på beite ved Rjodabrui, 25. juni 2022, 14:34 (Bordalen, Voss)
Bordalen (Rjodo), 25. juni 2022, 14:39 (Bordalen, Voss)
Kyr og kalvar på beite med Tesdal bak, 25. juni 2022, 14:41 (Bordalen, Voss)
Litlere, Bjørnshovde og Nyhagen med Hermannsnuten bak, 25. juni 2022, 15:04 (Bordalen, Voss)
Voss frå Songvesåsen, Vikeshagen, Vivås, Auro og Palmafossen.
Voss sett frå Songvesåsen, 25. juni 2022, 15:19
Skutlestjørni og Vivås, 25. juni 2022, 15:45 (Mønshaugen)
Vikeshagen hyttefelt, 25. juni 2022, 15:34 (Mønshaugen)
Auro med Tjukkebygda og Grauo bak, 25. juni 2022, 15:47 (Mønshaugen)
Palmafossen sett frå Skutlesvegen, 25. juni 2022, 15:50 (Palmafossen)