25.01.2023 – Voss i Dag

Nokre glimt frå dagen i dag.

Vangsgata, 25. januar 2023, 11:14 (Voss)
Voss Bibliotek (Voss Kulturhus), 25. januar 2023, 12:48
Voss Bibliotek (Voss Kulturhus), 25. januar 2023, 12:52 (dette skjer på Kulturhuset)
Voss Bibliotek (Voss Kulturhus), 25. januar 2023, 12:51 (dette skjer i biblioteket)
Evangervegen mot Voss Gondol, Scandic Voss og Voss Kulturhus, 25. januar 2023, 12:54 (Voss)
På Vangen (Vangsgata), 25. januar 2023, 13:00 (Voss)