24.08.2023 – Målsete – Havren

På tur frå Målsete til Havren med utsyn mot Framfjorden, Indrefjorden og Arnafjorden.

På veg mot Målsete og Havren.

Kvassdalen og Holedalen, 24. august 2023, 13:16 (Myrkdalen)
Målstevatnet og Målsete, 24. august 2023, 13:00 (Vikfjellet)
Målstevatnet og Målsete, 24. august 2023, 13:00 (Vikfjellet)
Målsetevatnet (Vikafjellet), 24. august 2023, 08:55
Målstevatnet og Målsete med Krakjen bak, 24. august 2023, 12:56 (Vikfjellet)
Målsete med Krakjen bak, 24. august 2023, 12:57 (Vikfjellet)
Stølar ved Målsete, 24. august 2023, 12:54 (Vikafjellet)
Stølar ved Målsete, 24. august 2023, 12:47 (Vikafjellet)
Målsete sett frå parti på Krakjen, 24. august 2023, 12:43 (Vikafjellet)
Kyr på beite ovanfor Målsete sett frå parti på Krakjen, 24. august 2023, 12:41 (Vikafjellet)
Målsete sett frå parti på Krakjen, 24. august 2023, 12:37 (Vikafjellet)
Målsetevatnet sett frå parti på Krakjen (Vikafjellet), 24. august 2023, 09:08
Målsetevatnet sett frå parti på Krakjen (Vikafjellet), 24. august 2023, 09:12
Målsetevatnet sett frå parti på Krakjen (Vikafjellet), 24. august 2023, 09:16
Biletparti mellom Rivedalen og Krakjen, 24. august 2023, 12:24 (Vikafjellet)
Utsyn mot Vangsnes sett på veg mellom Rivedalen og Krakjen, 24. august 2023, 12:10 (Vikafjellet)
Utsyn mot Kvilesteinsvatnet frå parti ved Rivedalen, 24. august 2023, 10:13 (Vikafjellet)
Barnavatnet (Rivedalen), 24. august 2023, 11:49 (Vikafjellet, Panorama)
Barnavatnet (Rivedalen), 24. august 2023, 11:49 (Vikafjellet)
Rivedalen, 24. august 2023, 11:48 (Vikafjellet)
Rivedalen (Vikafjellet), 24. august 2023, 11:38 (Panorama)
Rivedalen, 24. august 2023, 11:39 (Vikafjellet)