24.08.2021 – Flora

S⁠krubbær (C⁠hamaepericlymenum suecicum), 24. august 2021, 12:35, +19C (Flora)

Skrubbær (Chamaepericlymenum suecicum, syn.: Cornus suecica) er en flerårig plante med teppedannede vekstform. Den kalles ofte kaffeblomst. Stenglene er glatte, opprette og firkantede. Bladene er motstående og helrandede. Blomstringen skjer i mai-juli, hvor de bittesmå blomstene sitter samlet i tette endestilte hoder. De fire støttebladene er hvite, slik at blomsterhodet og støttebladene tilsammen danner en blomster-lignende struktur. Fruktene er bær som er røde og smakløse, men de er ikke giftige. Rotnettet består av jordstengler og sprer seg kraftig med underjordiske utløpere.

Skrubbær er utbredt i nordlige strøk, både ved Atlanterhavet (amfiatlantisk) og Stillehavet (amfipasifisk), men arten mangler i det meste av Sibir og Canada. Den vokser i lyngheier og skog med sur jord.

K⁠rekling (E⁠mpetrum nigrum), 24. august 2021, 12:36, +19C (Flora)

Krekling (Empetrum nigrum) eller krøkebær er en liten, eviggrønn plante i kreklingslekta, lyngfamilien. Den trives typisk i myrområder, høyfjell og i gran- og furuskog. Fruktene er blåsorte «bær» (botanisk sett er de steinfrukter med mange steiner per frukt). Fruktene («bærene») er spiselige, men ettersom de er steinfrukter er frøene omgitt av noe harde skall som gjør bærene mindre smakelige. Bærene er imidlertid saftige og egner seg godt til saft, vin eller gele, og de er svært rike på anti-oksidanter.

B⁠lokkebær (V⁠accinium uliginosum), 24. august 2021, 12:39, +19C (Flora)

Blokkebær (Vaccinium uliginosum), mikkelsbær eller skinntryte, er en dvergbusk som ligner mye på blåbær. I Norge er den mindre populær enn blåbær. I Nord-Amerika, der blåbær mangler, blir derimot blokkebær plukket av amerikansk urfolk.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.