21.12.2023 – Voss i Dag

Nokre morgonbilete frå Vangsgata (Torget) og aktivitetsparken i flaumljos.

Vangsgata i snødrev, 21. December 2023, 08:41, 0C (Morgonbilete)
Torget og Vangsgata i snødrev, 21. December 2023, 08:46, 0C (Morgonbilete)
Vangsgata i snødrev, 21. December 2023, 08:46, 0C (Morgonbilete)
Torget i snødrev, 21. December 2023, 08:49, 0C (Morgonbilete, Voss)
Torget i snødrev, 21. December 2023, 08:49, 0C (Morgonbilete, Voss)
Torget i morgontimane, 21. December 2023, 08:54, 0C (Morgonbilete, Voss)
Aktivitetsparken i flomlys, 21. December 2023, 16:51, +1C (Voss)
Aktivitetsparken i flomlys, 21. December 2023, 16:53, +1C (Voss)