21.11.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå Vossebygda i dag….

Skulestadmo medan det var sol frå blå himmel, 21. november 2023, 10:26, -4C
Palmafossen sett frå Tvildesvegen, 21. november 2023, 11:06 (Voss)
Palmafossen sett frå Liavegen, 21. november 2023, 11:22
Palmafossen sett frå Skutlesvegen, 21. november 2023, 11:40
Tjukkebygdi sett frå Skutlesvegen, 21. november 2023, 11:41 (Palmafossen)
Bjørke sett frå Skutlesvegen, 21. november 2023, 11:412 (Mønshaugern)
Auro, 21. november 2023, 11:50 (Palmafossen)
Vike, 21. november 2023, 11:55 (Palmafossen)
Vike, 21. november 2023, 11:58 (Palmafossen)
Vike, 21. november 2023, 12:01 (Palmafossen)
Auro og Vivås sett frå Vike, 21. november 2023, 12:01 (Palmafossen)
Vike, 21. november 2023, 12:09 (Palmafossen)
Tjukkebygdi sett frå Vike, 21. november 2023, 12:09 (Palmafossen)
Voss Ski og Tursenter, 21. november 2023, 12:27, -3C
Voss Ski og Tursenter, 21. november 2023, 12:27, -3C
Voss sett frå Songvesåsen, 21. november 2023, 12:48, -2C (Panorama)
Voss sett frå Songvesåsen, 21. november 2023, 12:49, -2C
Voss sentrum sett frå Songvesåsen, 21. november 2023, 12:46, -2C
Skulestadmo sett frå Songvesåsen, 21. november 2023, 12:43, -2C
Haugamoen sett frå Songvesåsen, 21. november 2023, 12:44 (Voss)
Tvilde sett frå Songvesåsen, 21. november 2023, 12:45, -2C (Voss)
Skulestadmo sett frå Songvesåsen, 21. november 2023, 12:45, -2C
Songve, 21. november 2023, 13:06, -2C (Bordalen, Voss)