21.05.2023 – Myrkdalen

På tur til Myrkdalen.

Myrkdalen.

Slik ser gamlevegen utanfor Mykdalstunellen ut,, ikkje farbar med andre ord. 21. mai 2023, 11:57
Myrkdalen, 21. mai 2023, 12:09 (Panorama)
Myrkdalen, 21. mai 2023, 12:10
Skjervheim, 21. mai 2023, 12:09 (Myrkdalen)
Myrkdalen sett ovanfor Skjervheim, 21. mai 2023, 12:19
Tveito sett ovanfor Skjervheim, 21. mai 2023; 12:19 (Myrkdalen)
Flisram og Bygd sett ovanfor Skjervheim, 21. mai 2023, 12:19 (Myrkdalen)
Siste hytta som ligg i enden på vegen i Mørkveslia, 21. mai 2023, 12:40 (Myrkdalen)
Myrkdalen sett ovanfor Mørkveslia hyttefelt, 21. mai 2023, 13:09
Overland, Myrland og Helgeland sett ovanfor hyttefeltet i Mørkveslia, 21. mai 2023, 13:09 (Myrkdalen)
Mørkve sett ovanfor Hyttefeltet i Mørkveslia, 21. mai 2023, 13:10 (Myrkdalen)
Myrkdalen sett ovanfor hyttefeltet i Mørkveslia, 21. mai 2023, 13:10
Myrkdalen sett ovanfor hyttefeltet i Mørkveslia, 21. mai 2023, 13:11
Flisram og Bygd sett ovanfor hyttefeltet i Mørkveslia, 21. mai 2023, 13:10 (Myrkdalen)
Myrkdalen sett ovanfor hyttefeltet i Mørkveslia, 21. mai 2023, 13:18
Myrkdalen Fjellandsby med Årmot og Bygdastølen bak sett ovanfor hyttefeltet i Mørkveslia, 21. mai 2023, 13:24 (Myrkdalen)
Skjervheim, 21. mai 2023, 13:36 (Myrkdalen)
Skjervheim, 21. mai 2023, 13:38 (Myrkdalen)
Myrkdalen sett frå Skjervheim, 21. mai 2023, 13:39 (Panorama)
Myrkdalen sett frå Skjervheim, 21. mai 2023, 13:39

Vinje.

Vinje sett frå Vinja-Øyasetvegen, 21. mai 2023, 14:13
Vinje sett frå Vinja-Øyasetvegen, 21. mai 2023, 14:11
Vinje (Draugsvoll) sett frå Vinja-Øyasetvegen, 21. mai 2023, 14:12
Vinje (Draugsvollbakkane), 21. mai 2023, 14:04

Skulestadmo.

Fletre, 21. mai 2023, 14:44 (Reppen, Skulestadmo)
Nesheimstunet (Voss Folkemuseum), 21. mai 2023, 14:48 (Reppen, Skulestadmo)
Flatekvål (Haugamyrsteigen), 21. mai 2023, 15:00 (Skulestadmo)
Lønavatnet mot Saue, Løne og Nesheim sett frå Nedkvitnesvegen, 21. mai 2023, 15:04 (Skulestadmo)
Dugstad (Kvitheim), 21. mai 2023, 15:08 (Skulestadmo)
Melsvatnet, 21. mai 2023, 15:11 (Skulestadmo)
Måker ved Melsvatnet, 21. mai 2023, 15:12 (Skulestadmo, Fauna, Fuglar)