22.04.2023 – Vossestrand og Oppheim

Voss frå Roset med Nordljos.

Voss frå Roset med Nordljos, 22. april 2023, 01:35

På tur til Vossestrand og rundt Oppheimsvatnet.

Vossestrand sett frå Haga, 22. april 2023, 12:41 (Panorama)
Herheim, Sausjord og Gavle sett frå Haga, 22. april 2023, 12:41 (Vossestrand)
Indre og Ytre Sundve sett frå Haga, 22. april 2023, 12:41 (Vossestrand)
Høn, 22. april 2023,12:44 (Vossestrand)
Tveito, 22. april 2023, 12:46 (Vossestrand)
Herheim, Sausjord og Gavle, 22. april 2023, 12:48 (Vossestrand)
Sausjord og Gavle, 22. april 2023, 12:48 (Vossestrand)
Oppheim (Framnes) med Øvsthusnipa og Øvsthusdalen bak, 22. april 2023, 13:11 (Oppheim)
Oppheim sett frå Øyjordi, 22. april 2023, 13:17 (Panorama, Oppheim)
Oppheim sett frå Øyjordi, 22. april 2023, 13:17 (Panorama, Oppheim)
Vasstrondi med Hemre og Teigen, 22. april 2023, 13:25 (Oppheim)
Oppheim sett frå Vasstrondi, 22. april 2023, 13:25 (Oppheim)
Grindaland, 22. april 2023, 13:28 (Vasstrondi, Oppheim)
Selland (Sæli), 22. april 2023, 13:34 (Vasstrondi, Haugsvik, Oppheim)
Kyr ute i det fri, Vasstrondi, 22. april 2023, 13:36 (Haugsvik, Oppheim, Fauna, Husdyr)
Oppheimsvatnet sett frå Haugsvik, 22. april 2023, 13:40 (Oppheim)
Haugslii (Haugsvik) med Øvsthusnipa og Øvsthusdalen bak, 22. april 2023, 13:42 (Oppheim)
Krokus i lange banar på Oppheim, 22. april 2023, 13:55 (Oppheim)
Krokus i lange banar på Oppheim, 22. april 2023, 13:55 (Oppheim)
Oppheim, 22. april 2023, 13:57 (Oppheimstunet)
Oppheim med Berge og Bergshaugen bak, 22. april 2023,14:02
Oppheim med Berge og Bergshaugen bak, 22. april 2023, 14:01
Sundsvål, 22. april 2023, 14:04 (Oppheim)