21.04.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete over Vossabygdi i Dag.

Voss sett frå Roset, 21. april 2023, 02:50 (Nattbilete)
Voss sett ovanfor Roset, 21. april 2023; 10:29
Voss sentrum sett ovanfor Roset, 21. april 2023, 10:29
Voss sentrum sett ovanfor Roset, 21. april 2023, 10:29
Haugamoen sett ovanfor Roset, 21. april 2023, 10:30
Gjernes sett ovanfor Roset, 21. april 2023, 10:30
Voss sett nedanfor Sandfjellet, 21. april 2023, 10:47 (Panorama, Gråsida, Voss)
Gossland, Bulken og Dyrvedalen sett nedanfor Sandfjellet, 21. april 2023, 10:48 (Gråsida, Voss)
Volafjellet, Smørtørne, Hedlo, Gygrabruni og Tvarafjellet sett nedanfor Sandfjellet, 21. april 2023, 10:55 (Gråsida, Voss)
Voss sett nedanfor Sandfjellet, 21. april 2023, 10:48 (Gråsida, Voss)
Hangurstoppen og Lønahorgi sett nedanfor Sandfjellet, 21. april 2023,10:55 (Voss)
Lundarvatnet, Melsvatnet og Lønavatnet sett nedanfor Sandfjellet, 21. april 2023, 10:54 (Skulestadmo, Gråsida)
Rosethytta, 21. april 2023, 11:16 (Voss)
Rosethytta, 21. april 2023, 11:18 (Voss)
Voss sett ovanfor Gjelle (Hjelle), 21. april 2023, 11:46 (Voss)
Voss sett frå Giljavegen, 21. april 2023, 11:54 (Voss)
Voss frå Roset med Nordljos, 21. april 2023, 22:55