21.02.2024 – Voss i Dag

Endeleg ein dag med opphaldsvær og litt sol, nesten som ein vårdag.

Bavallen mot Bavallstunet, 21. February 2024, 10:58 (Skulestadmo)
Bavallen mot Bavallstunet, Borstrondi og Kvitheim, 21. February 2024, 11:01 (Skulestadmo)
Bavallen mot Bavallstunet, Borstrondi og Kvitheim, 21. February 2024, 11:01 (Skulestadmo)
Bavallsbakken, overrennet vert klargjort, 21. February 2024, 11:06 (Bavallen, Skulestadmo)
Bavallen mot Varmestovo og Skiskulen, 21. February 2024, 11:05 (Skulestadmo)
Bauthus dukkar fram i skodda, 21. February 2024, 12:10, +2C (Voss)
Skodda ligg tjukk over Vossebygda sett frå Raugstadvegen, 21. February 2024, 12:11, +2C
Brekke (Brekku) sett frå Raugstadvegen, 21. February 2024,12:13, +2C (Voss)
Brekke (Brekku) sett frå Raugstadvegen, 21. February 2024,12:14, +2C (Voss)
Over skodda er det fint å vera ute i sola som her ved Raugstad, 21. February 2024, 12:15 (Voss)
Raugstad, 21. February 2024, 12:17, +2C (Voss)
På veg inn i det ukjente! 21. February 2024, 12:20, +2C (Voss)
Voss i kveldinga sett frå Mølstervegen, 21. February 2024, 17:36, +4C