20.08.2023 – På tur til Granvin

Bilete frå dagens tur til Granvin.

Skjervsfossen, 20. august 2023, 11:52 (Granvin)
Utsyn mot Hovlen (Holve) og Trå med Espelandsdalen bak, 20. august 2023, 12:13 (Granvin)
Holven (Holve), 20. august 2023, 12:13 (Granvin)
Trå, 20. august 2023, 12:11 (Granvin)
Granvin kyrkje, 20. august 2023, 12:12 (Granvin)
Gamle skytterstillingar ovanfor Eide i Granvin, 20. august 2023, 12:37 (Granvin)
Gamle skytterstillingar ovanfor Eide i Granvin, 20. august 2023, 12:38 (Granvin)
Gamle skytterstillingar ovanfor Eide i Granvin, 20. august 2023, 12:39 (Granvin)
Granvin sett frå Øykjaskår, 20. august 2023, 12:54 (Granvin)
Bustader i Granvin sett frå Øykjaskår, 20. august 2023, 12:58 (Granvin)
Granvin sentrum sett frå Øykjaskår, 20. august 2023, 12:56 (Granvin)
Bustader ved Røynstrand i Granvin sett frå Øykjaskår, 20. august 2023, 12:53 (Granvin)
Nedre Røynstrand sett frå Øykjaskår, 20. august 2023, 12:54 (Granvin)
Granvin Småbåthamn sett frå Øykjaskår, 20. august 2023, 12:54 (Granvin)
Granvinsfjorden mot Granvin sett frå Hardangervegen, 20. august 2023, 13:26 (Granvin)
Granvinsfjorden mot Granvin sett frå Hardangervegen, 20. august 2023, 13:26 (Granvin)
Nedre Røynstrand sett frå Hardangervegen, 20. august 2023, 13:26 (Granvin)
Makrellfiske på kaien i Granvin (Eide), 20. august 2023, 13:33 (Granvin)
Makrellfiske på kaien i Granvin (Eide), 20. august 2023, 13:34 (Granvin)
Grannvinselva ved Toresbryggja, 20. august 2023, 13:40 (Granvin)
Granvinselva renn ut i Granvinsfjorden, 20. august 2023, 13:38 (Granvin)
Kristine Bonnevie (Bergen) på Granvinsfjorden, 20. august 2023, 13:43 (Granvin)
Kristine Bonnevie (Bergen) på Granvinsfjorden, 20. august 2023, 13:48 (Granvin)

FF «Kristine Bonnevie», fra 1993 til 2016 FF «Dr. Fridtjof Nansen», er et norsk forskningsfartøy eid og disponert av Havforskningsinstituttet. «Kristine Bonnevie» er oppkalt etter biologen Kristine Bonnevie, som var Norges første kvinnelige professor. «Kristine Bonnevie» benyttes til kortere forskningstokt, hovedsakelig langs norskekysten.

I 1993 overtok Havforskningsinstituttet dette fartøyet som ble det andre som fikk navn FF «Dr. Fridtjof Nansen». Det er litt mindre, men ellers svært likt søsterskipet FF «Johan Hjort». Skipet er 57 meter langt, med en tonnasje på 1 444 brt. Fartøyet var bygd ved spesialverftet Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk, og hadde en diesel-elektromotor på 1980 kW.

Skipet var spesielt utrustet for tokt innen forskning på fiskebestander, miljøundersøkelser og akustiske undersøkeler. Skipet hadde ekkolodd, sonarer og annet akustisk utstyr, samt utstyr for å ta vann- og bunnprøver.

Skipet som var nytt i 1993, seilte for Havforskningsinstituttet og FAO frem til 2016. Da ble det seilt tilbake til Norge, og overdratt fra Norad til Havforskningsinstituttet. Etter fem måneders ombygning ble skipet 5. desember 2016 omdøpt til FF «Kristine Bonnevie», oppkalt etter biologen Kristine Bonnevie, som var Norges første kvinnelige professor. Som «Kristine Bonnevie» benyttes fartøyet til kortere forskningstokt, vesentlig langs norskekysten.

I desember 2022 meddelte Havforskningsinstituttet at «Kristine Bonnevie» tas ut av drift om et drøyt år.

Kjelde: Wikipedia

Nesheim, 20. august 2023, 14:21 (Granvin)
Holven (Hollve) med Kjerringafjellet bak sett frå Nesheim, 20. august 2023, 14:23 (Granvin)