20.04.2023 – Voss – Steine.

På tur frå Voss til Honve, Bulken, Eide, Geitle, Edal og Steine, retur på motsatt side av Vangsvatnet.

Vangsvatnet mot Voss sett frå Kvåle, 20. april 2023, 11:13
Honve mot Bulken, 20. april 2023, 11:24 (Voss-Bulken)
Bulken Skule, 20. april 2023, 11:27 (Voss-Bulken)
Flaga, 20. april 2023, 11:40 (Bulken)
Seim (Seimsgrend), 20. april 2023, 11:42 (Seimsvatnet, Bulken, Voss)
Eide, 20. april 2023, 11:43 (Bulken, Voss)
Edal og Steine med Hodn bak, 20. april 2023, 12:22 (Voss)
Steine, 20. april 2023, 12:25 (Voss)
Edal, 20. april 2023, 12:28 (Voss)
Edal, 20. april 2023, 12:28 (Voss)
Geitle, 20. april 2023, 12:51 (Voss, Evanger)
Nedre Skjerven og Geitle, 20. april 2023, 12:54 (Voss, Evanger)
Nedre Skjerven, 20. april 2023, 12:53 (Voss, Evanger)
Geitle, 20. april 2023, 12:53 (Voss, Evanger)
Eide med Vestbygdi bak, 20. april 2023, 13:02 (Bulken, Voss)
Lokaltog ved Seim (Seimsgrend), 20. april 2023, 13:07 (Voss, Bulken)
Saue og Mosafinn, 20. april 2023, 13:23 (Bulken-Voss)
Mosafinn med Dyrvedalen bak, 20. april 2023, 13:25 (Bulken-Voss)
Dyrvedalen, 20. april 2023, 13:28 (Voss-Bulken)
Dyrvedalen, 20. april 2023, 13:32 (Voss-Bulken)
Frå grandane mot Vangsvatnet og Voss, 20. april 2023, 14:03 (Voss)
Frå grandane mot Vangsvatnet og Voss, 20. april 2023, 14:06 (Voss)