19.08.2023 – Voss i Dag

Biletglimt frå ein fin og varm sommerdag.

Voss frå Roset med nordljos, 19. august 2023, 00:09, +14C
Skulestadmo, 19. august 2023, 09:35, +16C
Voss sett ovanfor Roset, 19. august 2023, 10:41, +18C
Bordalen sett ovanfor Roset, 19. august 2023, 10:42, +18C (Voss)
Bordalen sett ovanfor Roset, 19. august 2023, 10:44, +18C (Voss)
Dyrvedalen sett ovanfor Roset, 19. august 2023, 10:57, +10C (Voss-Bulken)
Mot Voss sett ovanfor Roset, 19. august 2023, 11:34
Mot Voss sett ovanfor Roset med flotte fargar på Røsslyngen, 19. august 2023, 11:40
Voss sett frå Gjelle, 19. august 2023, 12:16, +21C
Voss sentrum sett frå Gjelle, 19. august 2023, 12:16, +21C
Melsvatnet mot Kvitheim, 19. august 2023, 16:12, +20C (Skulestadmo)
Slåtten er i gang igjen, 19. august 2023, 16:14, +20C (Skulestadmo)