19.08.2021 – Vossebygda

Bilete frå Vossebygda i dag.

Skulestadmo sett frå Hangurstoppen.

Skulestadmo frå Hangurstoppen, 19. august 2021, 13:22, Nede +16C (Borstrondi, Kvitheim, Hanguren)
Nedkvitnesvegen og Dugstadbrui sett frå Hangurstoppen, 19. august 2021, 13:23, +16C (Skulestadmo)
Een sett frå Hangurstoppen, 19. august 2021, 13:23, +16C (Borstrondi Skulestadmo)
Flatekvål sett frå Hangurstoppen, 19. august 2021, 13:23, +16C (Borstrondi Kvitheim)
Brynalii (Nytt politihus under bygging) sett frå Hangurstoppen, 19. august 2021, 13:23, +16C (Palmafossen)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 19. august 2021, 13:51 (Hanguren, Voss)