19.06.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå bygda i dag.

Voss sett ovanfor Roset, 19. juni 2023, 11:12, +19C
Voss sentrum sett ovanfor Roset, 19. juni 2023, 11:23, +19C
Gjernes og Nyre sett ovanfor Roset, 19. juni 2023, 11:24, +19C (Voss)
Bordalen sett ovanfor Roset, 19. juni 2023; 11:12, +19C (Voss)
Græe sett ovanfor Roset, 19. juni 2023, 11:31, +19C (Bordalen, Voss)
Græe og Himle, 19. juni 2023, 11:31, +19C (Bordalen, Voss)
Himle og Himlebakkane sett ovanfor Riset, 19. juni 2023, 11:31, +19C (Bordalen, Voss)
Olde, Vele og Gjelland sett ovanfor Roset, 19. juni 2023, 11:31 (Bordalen, Voss)
Vele, Gjelland, Herre, Litlere og Haug sett ovanfor Roset, 19. juni 2023, 11:31 (Bordalen, Voss)