18.11.2022 – Voss i Dag

Bilete frå ein ny strålandes flott dag, men framleis med ein kald vind.

Voss frå Raugstadvegen, 18. november 2022, 11:42, +4C
Voss sentrum frå Raugstadvegen, 18. november 2022, 11:44, +4C
Aktivitestsparken med ny skule og idrettsfløy under bygging bak sett frå Raugstadvegen, 18. november 2022, 11:43, +4C (Voss)
Endeve og Kvåle sett frå Kvitlii, 18. november 2022, 12:40, +5C (Tjukkebygdi, Palmadossen)
Helleve og Melve sett frå Kvitlii, 18. november 2022, 12:40, +5C (Tjukkebygdi, Palmadossen)
Fjose sett frå Kvitlii, 18. november 2022, 12:41, +5C (Tjukkebygdi, Palmadossen)
Bakkatun, Hylle og Tøn sett frå Kvitlii, 18. november 2022, 12:39, +5C (Tjukkebygdi, Palmadossen)
Ygre Stasjon sett frå Kvitlii, 18. november 2022, 12:40, +5C (Tjukkebygdi, Palmafossen)
Lønahorgi sett frå Kvtlii, 18. november 2022, (Voss, Palmafossen)
Voss frå Roset med Nordljos, 18. november 2022, 23:31 (Voss)