18.05.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete av bygda sett frå Hanguren i dag.

Voss frå Hanguren med Voss Gondol, 18. mai 2023, 11:34, +8C
Tvilde og Palmafossen sett frå Hanguren, 11:35, +8C
Palmafossen sett frå Hanguren, 18. mai 2023, 11:34, +8C (Voss)
Tvildemoen sett frå Hanguren, 18. mai 2023, 11:33. +8C (Voss)
Voss Barnehage og Karibyen sett frå Hanguren, 18. mai 2023, 11:33, +8C (Tvildemoen, Voss)
Voss sentrum sett frå Hanguren, 18. mai 2023, 11:40, +8C
Rogne sett frå Hanguren, 18. mai 2023, 11:35, +8 (Voss)
Voss sentrum sett frå Hanguren, 18. mai 2023, 11:35, +8C (Voss)