17.05.2023 – Idrettsplassen

Biletglimt frå Idrettsplassen med utdeling av beste innslag i barnetoget og folketoget, utdeling av stipend, Highland statuetten og Tale for dagen.

Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Voss Musikklag
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
17. mai leiar Grim Fimland Moberg deler ut sjekk for beste innslag i barnetoget
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Voss Raudekross
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
17. mai leiar Grim Fimland Moberg deler ut sjekk til Voss Raudekross som fekk prisen for beste innslag i Folketoget.
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Underhaldning
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Sofie Torlei Olsen
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Heidersprisen gjekk til Anne Karin og Sigbjørn Dugstad.
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Anne Karin og Sigbjørn Dugstad
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Anne Karin og Sigbjørn Dugstad
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Vidar Skeie
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
17. mai leiar Grim Fimland Moberg, Lars Egil Sjutun, Hedda Hosås, prisutdelar Vidar Skeie, Signe Førre og Sofie Torlei Olsen
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Prisutdeling: Steinar Røte (på vegner av Sjur), Lars Egil Sjutun (på vegne av Jenny), Hedda Hosås, Signe Førre og prisutdelar Vidar Skeie
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Grim Fimland Moberg leiar for 17. mai feiringa og Tale for dagen med Knut Bakketun
Biletglimt frå Idrettsplassen med utdelingar og tale for dagen, 17. mai 2023, +9C
Tale for dagen med Knut Bakketun.