16.12.2022 – Fuglar i Vinterland

Vinterstemning rundt foringsplassen.

Kjøttmeis (Parus major), 16. desember 2022 (Fauna, Fuglar)
B⁠jørkefink (F⁠ringilla montifringilla), 16. desember 2022 (Fauna, Fuglar)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula), 16. desember 2022 (Fauna, Fuglar)
Svarttrost (Turdus merula), 16. desember 2022 (Fauna, Fuglar)