16.10.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag.

Hanguren mot gamle Hangursrestauranten, 16. oktober 2023, 11:25 (Voss)
Voss frå Hanguren, 16. oktober 2023, 11:23
Voss sentrum med Ole Bull Akademiet sett frå Mølsterberget, 16. oktober 2023, 11:41, +5C
Voss sentrum (Torget) sett frå Mølsterberget, 16. oktober 2023, 11:41, +5C
Voss sentrum (Sverresplass) sett ovanfor Mølsterberget, 16. oktober 2023, 11:41, 5C (Voss)
Haugamoen sett ovanfor Mølsterberget, 16. oktober 2023, 11:40, +5C (Voss)
Nyre, 16. oktober 2023, 11:43, +5C (Voss)
Ringheim, 16. oktober 2023, 16:28, +5C (Voss/Skulestadmo)