16.06.2023 – Langeset og Håset

På tur til Dale, Gulset, Langeset, Helgaset og Håset (Mønshaugen).

Dale

Dale, 16. juni 2023, 14:42 (Mønshaugen)

Graue sett ovanfor Dale

Utsyn mot Graue frå parti ovanfor Dale, 16. juni 2023, 14:42 (Mønshagen)

Utsyn frå Gulset

Utsyn frå Gulset mot Mønshaugen, 16. juni 2023, 12:39
Gulset med Mønshaugen bak, 16. juni 2023, 12:41
Utsyn frå Gulset mot Mønshaugen, 16. juni 2023, 12:40
Utsyn mot Istadmoen Industriområde og Mønshaugen frå Gulset, 16. juni 2023, 12:46 (Mønshaugen)
Istadmoen Industriområde sett frå Gulset, 16. juni 2023, 12:42 (Mønshaugen)
Utsyn mot Mala, Istadhaugen og Filipshaugen frå Gulset, 16. juni 2023, 12:46 (Mønshaugen)
Utsyn mot Istadmoen,, Istadvegen og Istad frå Gulset, 16. juni 2023, 12:46 (Mønshaugen)
Bjørgamarki sett frå Gulset, 16. juni 2023, 12:46 (Mønshaugen)
Utsyn mot Istad, Opeland og Bjørgamarki frå Gulset, 16. juni 2023, 12:46 (Mønshaugen)

Langeset og Langesetvatnet

Ny veg uder bygging opp til Langeset og Langesetvatnet, 16. juni 2023, 13:28 (Mønshaugern)
Langeset, 16. juni 2023, 13:00 (Mønshaugen)
Langeset og Langesetvatnet, 16. juni 2023, 13:16 (Mønshaugern)
Langeset og Langesetvatnet, 16. juni 2023, 13:16 (Mønshaugern)
Langesetvatnet, 16. juni 2023, 13:02 (Mønshaugern)
Langesetvatnet og Langeset, 16. juni 2023, 13:08 (Mønshaugern)

Helgaset

Helgaset med Øvre Fenno bak, 16. juni 2023, 13:40 (Mønshaugen)

Løkjane

Eit litre glimt mot Løkjane frå stølsvegen til Håset, 16. juni 2023, 14:35 (Mønshaugen)

Håset

Håset, 16. juni 2023, 14:14 (Mønshaugen)
Håset, 16. juni 2023, 14:14 (Mønshaugen)
Håset med Øvre Fenno bak, 16. juni 2023, 14:15 (Mønshaugen)

Badeliv ved Grandane

Yrande folkeliv og badande ved Aktivitetsparken og Grandane, 16. juni 2023, 15:13, +30C (Voss)
Yrande folkeliv og badande ved Grandane, 16. juni 2023, 15:13, +30C (Voss)
Utsyn mot Park Panorama, Holbergsplassen og Minigolfen frå Voss Kulturhus, 16. juni 2023, 15:17, +30C (Voss)