16.05.2024 – På tur til Liaset

På tur til Liaset.

Store Rinngheim, 16. mai 2024, +24C (Voss)
Løvetann på tann mot Kvitheim, 16. mai 2024, +24C (Voss)
Melsvatnet mot Borstrondi, 16. mai 2024, 12:34, +24C (Skulesradmo)
Melsvatnet mot Borstrondi, 16. mai 2024, 12:33, +24C (Skulesradmo)
Skulestadmo sett frå Øvsthus, 16. mai 2024, 12:43, +24C
Skulestadmo sett frå Øvsthus, 16. mai 2024, 12:44, +24C
På veg oppover mot Kyte og Norheim, 16. mai 2024, 13:02
Kyte med Lønahorgi bak, 16. mai 2024, 13:07
Repål, Kyte og Norheim, 16. mai 2024, 13:12 (Voss)
På veg mot Lemme, 16. mai 2024, 13:20 (Voss)
Skulestadmo sett frå Liaset, 16. mai 2024, 13:52 (Voss)
Skulestadmo sett frå Liaset, 16. mai 2024, 13:46
Lønahorgi sett frå Liaset, 16. mai 2024, 13:46 (Voss)
Løne (Løno) sett frå Liaset, 16. mai 2024, 13:45 (Borstrondi, Skulestadmo)
Skulestadmo sett frå Liaset, 16. mai 2024, 13:47 (Voss)
Bakkatun og Hylle, 16. mai 2024,14:42, +25C (Palmafossen)
Bryn mot Voss og Gråsida, 16. mai 2024, 14:58, +25C
Voss frå Bordalen, 16. mai 2024, 15:07, +25C (Panorama)
Voss sentrum sett frå Bordalen, 16. mai 2024, 15:07, +25C