15.07.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå i dag…..

Voss frå Mølster, 15. juli 2023, 09:12 , +11C
Brynalii og Bryn sett frå Mølster, 15. juli 2023, 09:12, +11C (Voss)
Prestegardslandet sett frå Mølster, 15. juli 2023, 09:12, +11C (Voss)
Lundhaugen med Haugamoen bak, 15. juli 2023, 09:12 (Voss)
Voss frå Bordalen, 15. juli 2023, 12:23, +14C
Voss sentrum sett frå Bordalen, 15. juli 2023, 12:24, +14C
Bordalsvegen sett frå Gamle Bordalsvegen, 15. juli 2023, 12:27, +14C (Haugamoen, Voss)
Bordalsvegen med Utsikten bak sett frå gamle Bordalsvegen, 15. juli 2023, 12:27 (Voss)
Gamle Vatle Handelsskule vert bygd om til BOB leiligheter, 15. juli 2023, 12:29, +14C (Haugamoen, Voss)
Gamle Vatle Handelsskule vert bygd om til BOB leiligheter, 15. juli 2023, 12:29, +14C (Haugamoen, Voss)
Gamle Vatle Handelsskule vert bygd om til BOB leiligheter, 15. juli 2023, 12:29, +14C (Haugamoen, Voss)

Bygdalaurdag på Torget.

Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:43, +15C (Voss)
Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:43, +15C (Voss)
Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:53, +15C (Voss)
Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:52, +15C (Voss)
Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:52, +15C (Voss)
Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:53, +15C (Voss)
Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:54, +15C (Voss)
Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:55, +15C (Voss)
Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:56, +15C (Voss)
Bygdalaurdag på Torget, 15. juli 2023, 12:56, +15C (Voss)