15.02.2024 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag.

Skulestadmo, 15. February 2024, 10:13, -1C
Strandavegen, 15. February 2024, 11:00, 0C (Voss)
Vangsgata, 15. February 2024, 11:01, 0C (Voss)
Vangsgata, 15. February 2024, 11:02, 0C (Voss)

Litt fargar i kvardagen.

Litt fargar i ein elles så grå kvardag (på besøk i Hageland), 15. February 2024, 15:34
Litt fargar i ein elles så grå kvardag (på besøk i Hageland), 15. February 2024, 15:34
Litt fargar i ein elles så grå kvardag (på besøk i Hageland), 15. February 2024, 15:34
Litt fargar i ein elles så grå kvardag (på besøk i Hageland), 15. February 2024, 15:35
Litt fargar i ein elles så grå kvardag (på besøk i Hageland), 15. February 2024, 15:35
Litt fargar i ein elles så grå kvardag (på besøk i Hageland), 15. February 2024, 15:34
Litt fargar i ein elles så grå kvardag (på besøk i Hageland), 15. February 2024, 15:35
Litt fargar i ein elles så grå kvardag (på besøk i Hageland), 15. February 2024, 15:36