14.12.2022 – Voss i Dag.

Kald start på dagen der målestasjon Voss viste -17,4C kl. 05:00

Voss frå Roset, 14. desember 2022, 02:49 (Nattbilete med månelys)
Voss frå Hanguren, 14. desember 2022, 04:46, -17C (Nattbilete)
Voss frå Hanguren, 14. desember 2022, 08:03, -15C Morgonbilete)
Voss frå Hanguren, 14. desember 2022, 12:34, -12C
Voss sentrum sett frå Hanguren, 14. desember 2022, 12:34, -12C
Voss Ungdomsskule med den nye idretts- og skulefløyen som er under bygging sett ovanfor Mølsterberget, 14. desember 2022, 12:34, -12C (Voss)
Haugamoen sett frå Hanguren, 14. desember 2022, 12:35, -12C (Voss)
Hanguren mot Hangurstrekket og Voss Gondol, 14. desember 2022, 12:40 (Voss)
Dagsturhytta på Klepp med Bordalen bak, 14. desember 2022, 12:59 (Hanguren, Voss)
Dagsturhytta på Klepp med Eskelandshytta bak, 14. desember 2022, 12:58 (Hanguren, Voss)
Voss sett frå Raugstadvegen, 14. desember 2022, 13:30, -12C
Voss sentrum sett frå Raugstadvegen, 14. desember 2022, 13:30, -12C