14.09.2022 – Voss i Dag

Nokre glimt frå dagen i dag.

Voss frå Raugstadvegen, 14. september 2022, 11:09, +11C
Voss sentrum sett frå Raugstadvegen, 14. september 2022, 11:10, +11C
Holbergsplassen sett frå Raugstadvegen, 14. september 2022, 11:10, +11C (Voss)
Aktivitetsparken sett frå Raugstadvegen, 14. september 2022, 11:10, +11C (Voss)
Voss sett ovanfor Roset, 14. september 2022, 14:26 (Haustbilete)
Voss sentrum sett ovanfor Roset, 14. september 2022, 14:21 (Voss)
Voss sett ovanfor Tungeterigen, 14. september 2022, 15:10, +13C (Voss)
Voss sentrum sett ovanfor Tungeteigen, 14. september 2022, 15:10, +13C (Voss)