13.11.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen.

Voss frå Roset, 13. november 2023, 04:13
Voss frå Roset, 13. november 2023, 09:28
Skulestadmo sett frå Ringheim, 13. november 2023, 11:34, 0C
Ringheim med Kvitheim bak sett frå Mølstervegen, 13. november 2023, 11:40, 0C (Skulestadmo/Voss)
Voss frå Mølster, 13. november 2023, 11:52, 0C (Voss)
Lauvfall med flotte haustfargar, 13. november 2023, 12:00, +1C (Flora, Voss)