13.09.2023 – Tjugatoten

Dragsvik – Orraleiken (Tjugatoten).

Fyrlykt på Veganeset (Dragsvik) med Sognefjorden b
Fyrlykt på Vegsneset (Dragsvik), 13. september 2023, 11:29
Biletparti frå Dragsvik, 13. september 2023, 15:22
Hytte/Utsiktspunkt Kløyvd ved Orraleiken, 13. september 2023, 14:41
Hytte/Utsiktspunkt Kløyvd ved Orraleiken, 13. september 2023, 14:41
Hytte/Utsiktspunkt Kløyvd ved Orraleiken, 13. september 2023, 14:42
Hytte/utsiktspunkt Kløyvd ved Orraleiken, 13. september 2023, 14:42
Infotavle ved utsiktspunktet Kløyvd ved Orraleiken, 13. september 2023, 14:42
Utsyn frå Hytte ved Utsiktspunktet Kløyvd ved Orraleiken mot Balestrand og Sognefjorden, 13. september 2023, 14:51
Utsyn frå Hytte ved Utsiktspunktet Kløyvd ved Orraleiken mot Balestrand og Sognefjorden, 13. september 2023, 14:51
Balestrand sett frå parti på Tjugatoten, 13. september 2023, 14:45
Utsyn mot Balestrand og St. Olafs kyrkja (og kalla Engelskkyrkja) sett frå parti på Tjugatoten, 13. september 2023, 14:46
Orraleiken med Balestrand bak, 13. september 2023, 12:17