13.02.2023 – Voss i Dag

I dag har skodda lege tjukk heile dagen lang over bygda.

Slik har det sett ut dagen lang….

Skodda har lege tjukk over bygda heile dagen lang, 13. februar 2023, 11:16, +2C (Voss)
Mølstertunet mot Voss Gondol, 13. februar 2023, 11:14, +2C (Voss Folkemuseum)

Skulestadmo i skoddehav.

Skodda ligg tjukk over Skulestadmo i morgontimane, 13. februar 2023, 08:35, +1C
Framleis mykje skodde i Skulestadmo, 13. februar 2023, 15:35, +2C
Tjukk skodde i Skulestadmo i kveldinga, 13. februar 2023, +1C