13.01.2023 – Voss i Dag

Nokre glimt fra dagen i dag.

Klargjering for sal av fisk på Torget, 13. januar 2023, 09:29 (Voss)
Voss sett frå Raugstadvegen, 13. januar 2023, 12:06 (Voss)
Aktivitetsparken sett frå Raugstadvegen, 13. januar 2023, 12:07 (Voss)
Voss sentrum sett frå Bordalen, 13. januar 2023, 13:27 (Voss)
Skulestadmo (Borstrondi) sett frå Bordalen, 13. januar 2023, 13:28 (Voss)
Lønahorgi sett frå Bordalen, 13. januar 2023, 13:28 (Voss)
Sollikamben sett frå Palmafossen, 13. januar 2023, 14:19 (Voss)
Honndalsnuten sett frå Palmafossen, 13. januar 2023, 14:19 (Voss)
Vangsgata mot Vangskyrkja og Torget, 13. januar 2023, 14:35 (Voss Sentrum)
Kveldsstemning på Torget. 13. januar 2023, 17:03 (Voss)
Vangsgata, 13. januar 2023, 17:03 (Voss sentrum)