12.11.2023 – Voss i Dag

Biletglimt frå dagen.

Skulestadmo.

Melsvatnet mot Borstrondi, 12. november 2023, 11:14 (Skulestadmo)
Lundarvatnet mot Lønahorgi sett frå Vasslii, 12. november 2023, 11:31, -5C (Skulestadmo)
Elva Hotel sett frå Vasslii, 12. november 2023, 11:30, -5C (Skulestadmo)
Kvitheim sett frå Vasslii, 12. november 2023, 11:30, -5C (Skulestadmo)
Lundarosen sett frå Vasslii, 12. november 2023, 11:30, -5C (Skulestadmo/Voss)

Palmafossen.

Rykke sett ovanfor Øvre Li, 12. november 2023, 12:20, -4C (Kvitlii, Palmafossen)
Tjukkebygdi sett ovanfor Øvre Li, 12. november 2023, 12:20, -3V (Palmafossen)

Voss frå Sonvesåsen.

Voss-Skulestadmo sett frå Sonvesåsen, 12. november 2023, 12:58 (Panorama)
Voss sett frå Sonvesåsen, 12. november 2023, 12:58
Voss sentrum sett frå Sonvesåsen, 12. november 2023, 12:56
Voss sentrum sett frå Sonvesåsen, 12. november 2023, 12:56
Skulestadmo sett frå Sonvesåsen, 12. november 2023, 12:58
Skulestadmo sett frå Sonvesåsen, 12. november 2023, 12:57

Voss sentrum.

Vosso sett frå Svinto med Lønahorgi bak, 12. november 2023, 13:43, -3C (Voss)
Siste solstrålar over Prestegardslandet, 12. november 2023, 13:52, -3C (Voss)

Voss Gondol i farta.

Voss Gondol i farta sett frå Mølstervegen, 12. november 2023, 16:16 (Voss)
Paraglider og Voss Gondol i farta sett frå Mølstervegen, 12. november 2023, 16:16 (Voss)