12.10.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag med regn og litt sol innimellom bygene.

Skulestadmo, 12. oktober 2023, 10:33, +6C
Voss frå Hanguren, 12. oktober 2023, 12:19, +7C
Voss sentrum sett frå Hanguren, 12. oktober 2023, 12:19, +7C
Voss sentrum sett frå Hanguren, 12. oktober 2023, 12:19, +7C
Haugamoen sett frå Hanguren, 12. oktober 2023, 12:19, +7C (Voss)
Skutegardstjørni, 12. oktober 2023, 12:29 (Hanguren, Voss)
Skutegardstjørni, 12. oktober 2023, 12:31 (Hanguren, Voss)
Skutegardstjørni med Finnesdemmo lenger bak, 12. oktober 2023, 12:50 (Hanguren, Voss)