12.06.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag.

Melsvatnet

Melsvatnet mot Borstrondi, 12. juni 2023, 09:38, +16C (Skulestadmo)
Melsvatnet, 12. juni 2023, 09:38, +16C (Skulestadmo)

Bordalen

Borsdalen sett frå Tvilde, 12. juni 2023, 09:52, +16C (Voss)

Palmafossen

Palmafossen, 12. juni 2023, 10:01, +16C

Voss frå Hanguren

Voss frå Hanguren, 12. juni 2023, 13:34
Bryn sett frå Hanguren, 12. juni 2023, 13:36, +10C
Haugateigen og Øvre Storehagen (Bordalen) sett frå Hanguren, 12. juni 2023, 13:36, +20C (Voss)
Vetleflaten (Haugamoen) sett frå Hanguren, 12. juni 2023, 13:34, +20C (Voss)
Nyre sett frå Hanguren, 12. juni 2023, 13:35, +20C (Voss)

Voss frå Mølsterberget

Voss frå Mølsterbergert, 12. juni 2023, 13:56, +20C
Lundhaugen sett frå Mølsterberget, 12. juni 2023, 13:59, +20C (Voss)
Ringheimskrysset sett frå Mølsterberget, 12. juni 2023, 13:59, +20C (Voss)
Voss sentrum (Torget) sett frå Mølsterberget, 12. juni 2023, 13:59, +20C
Tinghusplassen sett frå Mølsterberget, 12. juni 2023, 14:00 (Voss)
Nytt servicebygg på Idrettsplassen under bygging sett frå Mølsterberget, 12. juni 2023, 13:58, +20C (Voss)
Voss Ungdomsskule med nytt tilbygg sett frå Mølsterberget, 12. juni 2023, 13:58, +20C (Voss)
Volleybanen, Aktivitesparken, Nye Leikeparken og Treningsparken sett frå Mølsterberget, 12. juni 2023, 14:00, +20C (Voss)
Voss Stasjon får innlagt ny sporveksel sett fr Hanguren, 12. juni 2023, 14:00, +20C