12.04.2023 – Tvinne – Lemme – Palmafossen

På tur til Skulestadmo, Tvinne, Nesheim, Kyte, Lemme, Kløve, Palmafossen og Voss.
Dagen starta med sol og flott vårvær, men det skya fort til.

Skulestadmo, 12. april 2023, 08:38, +1C
Voss sett frå Raugstadvegen, 12. april 2023, 09:31, +4C
Voss sentrum sett frå Raugstadvegen, 12. april 2023, 09:31, +4C
Tvinne (Tvinde) med Tvinnefossen (Tvindefossen) bak, 12. april 2023, 12:18 (Skulestadmo)
Nesheimstunet med Lønavatnet bak, 12. april 2023, 12:32 (Reppen, Skulestadmo)
Repål, Kyte og Norheim, 12. april 2023, 13:00
Geilane (Kyte), 12. april 2023, 13:00
Repål, Kyte, Norheim, Lønavatnet og Borstrondi, 12. april 2023, 13:08 (Panorama)
Kyte med Travbanen bak, 12. april 2023, 13:09
Hadlingatreet (Kyte), 12. april 2023, 13:08
Lemme, 12. april 2023, 13:11
Kløve (Klyve), Rastalii og Selheim, 12. april 2023, 13:19
Bakketun og Hylle, 12. april 2023, 13:30 (Palmafossen)
Vårpengeurt (Noccaea caerulescens – Thlaspi caerulescens), 12. april 2023, 13:31 (Palmafossen, Flora)
Palmafossen med Kvitlii bak sett frå Rykke, 12. april 2023, 13:40
Utsyn frå Rykke mot Palmafossen og Gjerdåker med Vangsvatnet og Gråsida bak, 12. april 2023, 13:43
Bryn med Haugateigen bak, 12. april 2023, 13:47 (Bordalen, Voss)
Bryn og Haugo, 12. april 2023, 13:47 (Bordalen, Voss)