12.03.2024 – Voss i Dag

Det har vore ein ny flott dag med mykje sol, temperaturen har variert frå -4C til +9C.

Bavallslia Hyttetun med Borstrondi og Lønavatnet bak sett frå Bavallen, 12. March 2024 (Skulestadmo)
Bavallen mot Bavallsstunet, 12. March 2024, 12:20 (Skulestadmo)
Skulestadmo sett frå Bavallen, 12. March 2024, 12:23
Skulestadmo sett frå Bavallen, 12. March 2024, 12:23
Melstunet sett frå Bavallen, 12. March 2024, 12:23 (Skulestadmo)
Skulestad og Kvitheim sett frå Bavallen, 12. March 2024, 12:25 (Skulestadmo)
Skulestadmo sett frå Ringheim, 12. March 2024, 09:55
Ringheim og Kvitheim sett frå Mølstervegen, 12. March 2024, 11:48 (Voss/Skulestadmo)
Voss frå Mølster, 12. March 2024, 10:12
Lundhaugen med Haugamoen bak sett frå Mølster, 12. March 2024, 10:13 (Voss)
Voss sentrum sett frå Mølster, 12. March 2024, 10:12