12.02.2024 – Voss i Dag

Nokre bilete frå denne dagen.

Skulestadmo, 12. February 2024, 10:13, +1C
Bavallen mot Borstrondi, Lønavatnet og Melsvatnet, 12. February 2024, 11:09 (Skulestadmo)
Bavallen mot Borstrondi, Lønavatnet og Melsvatnet, 12. February 2024, 11:09 (Skulestadmo)
Voss frå Mølster, 12. February 2024, 12:01, +2C
Voss sentrum sett frå Mølster, 12. February 2024, 12:01, +2C
Haugamoen sett frå Mølster, 12. February 2024, 12:01, +2C (Voss)