12.01.2024 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag.

Vangsgata, 12. January 2024, 10:49, -10C (Voss)
Voss frå Bordalen, 12. January 2024, 12:15, -10C (Panorama)
Voss Folkemuseum (Mølstertunet) sett frå Bordalen, 12. January 2024, 12:17, -10C (Voss)
Voss sentrum sett frå Bordalen, 12. January 2024, 12:17, -10C
Vangsvatnet sett frå Bordalen, 12. January 2024, 12:19, -10C (Voss)
Haugo, 12. January 2024, 12:21, -10C (Voss)
Torget og Vangsgata i kveldinga, 12. January 2024, 17:01, -7C (Voss)
Torget i kveldinga, 12. January 2024,17:00, -7C (Voss)
Vangsgata i kvldinga, 12. January 2024, 16:59, -7C (Voss)